Top

Náš tím

Ivan Mako

predseda predstavenstva

Agnes Vozárová

manažérka pre riadenie a rozvoj

Peter Bíreš

výkonný riaditeľ

Partneri