Hodnota

Aký je zmysel toho čo robíme?
Akú hodnou má hodnota?

Akú hodnotu má hodnota

V príručke pravopisného slovníka nájdeme, že hodnota je schopnosť poskytovať úžitok. Ak vezmeme do úvahy náš dnešný predimenzovany svet, slovo hodnota sa stáva vysoko subjektívnou veličinou.

Pre lepšie uchopenie témy, môžeme začať otázkou: “Čo ma dnes pre teba vysokú hodnotu. Takú až existenčnú?

Ak si začal pojmami istota, byť užitočný, mať financie na základné životné potreby, mať prácu, či strechu nad hlavou, je predpoklad, že si schopný precítiť, ak toto niekto nemá.

Prečo sa stať donorom, klientom, partnerom, alebo spolupracovníkom?

Stačí ti na to poskytnúť nepomerne nižšiu hodnotu, akú v konečnom dôsledku niekomu posunieš ďalej.

Staň sa klientom našich služieb a meň životy ľuďom, ktorí to potrebujú.

Aký je zmysel toho, čo robíme

Bariéry, ktoré pred Vás postaví sám život.

Neopodstatnené predsudky pre rasu, či etnickú príslušnosť, zdravotné či mentálne znevýhodnenie, región s vyššou chudobou a nízkym potenciálom pracovných príležitostí a hneď ste na inej štartovacej čiare. “Možno, by pomohlo, keby sme boli svetlejšie…” alebo “keby nám dal niekto aspoň prvú šancu na riadne pracovné miesto so zmluvou…” tak znejú spontánne a otvorené výpovede mnohých, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce.

Zmyslom toho, čo robíme je, ako sa hovorí: “naučiť ľudí chytať ryby, nie ich rybami kŕmiť”. Zmyslom sociálneho podniku je podať znevýhodneným pomocnú ruku, dodať im sebavedomie, ukotviť návyky a odštartovať tak zmenu v ich živote za niečím lepším a kvalitnejším.

Náš projekt – práčovňa Wasco dáva šancu mnohým na dôstojnejší život. Sme veľmi radi, keď u nás človek začne a potom je schopný sa sám posunúť ďalej. Byť tvorcom zmien, to je to čo nám dáva dlhodobý zmysel.

Ekosystém sociálnej pomoci

Práčovňa Wasco je v rámci sociálnej pomoci súčasťou väčšieho projektu - Centrum príležitostí. Tento projekt okrem vytvárania pracovných miest formou spoločensky prospešnej ekonomiky, poskytuje aj iné komplexné služby, ako služby komunitného centra, vzdelávacie a poradenské služby, či plán sociálneho bývania.

Prepojením jednotlivých aktivít sa snažíme o vytvorenie modelu, ktorý zabezpečí komplexnú zmenu, lebo len taká sa dá nazvať ozajstnou zmenou a skutočnou príležitosťou.

Od všeobecnosti k osobitosti

Príbehy, ktoré píše sám život. Príbehy, ktoré sú modelové v začiatkoch a špecifické v behu času. Nie každý z týchto ľudí u nás ostal, ale každému sme zmenili štartovaciu čiaru a to nás utvrdzuje v tom, že to čo robíme, nám dáva zmysel.

Evka

Evka sa po neúspešných pokusoch v iných zamestnaniach uchytila vo WASCO. Vyrastala v detskom domove a momentálne žije v útulku pre mladé ženy. Ako autistka má problémy so sústredením a dávajú jej zabrať aj náhle zmeny nálad. Postupne sa z Evky stala profesionálka v práci so žehličkou – kde výborne využíva svoj silný dôraz na detail.

"Už viac ako 3 roky pracujem vo Wascu, pracovala som v sociálnom podniku, kde som natierala zábradlia, kosila trávu. Naučila som sa správne skladať prádlo, komunikovať s ľuďmi."

Ľubo

Ľubo má u nás nastarosti “papierový poriadok” – ako administratívny pracovník udržuje systém v zákazkách a objednávkach, aby sa na nič nezabudlo, naši zamestnanci mali jasný rozvrh a klienti boli spokojní. Pred 20 rokmi mal ľubo úraz na stavbe – pád z lešenia ho pripútal na invalidný vozík, kvôli čomu bol 20 rokov nezamestnaný.

"Pracujem vo Wascu asi 3 roky, Predtým som pracoval v chránenej dielni ako čašník. Vo Wascu som sa naučil pracovať v kolektíve, získal som skúsenosti v administratívnej práci."

Margita

Margita nebola vždy vedúcou osobnosťou, pomáhala novým kolegom učiť sa a cítiť sa vítaní, ako je tomu teraz. V skutočnosti to bolo naopak: Keď začala sama pracovať, neustále sa dostávala do konfliktov s ostatnými. Ako Rómka z miestnej marginalizovanej rómskej komunity mala mnoho úloh priamo v komunite – starala sa o deti a domácnosť, ale od školských rokov nepracovala v zamestnaní. Spolu s koktavosťou pomaly prekonala svoju hádavú povahu a dorástla na vedúcu zmeny, ktorá podporuje svoj tím a ostatných kolegov.

Wasco
Strojárenská 10
976 36 Valaská
info@wasco.sk
+421 918 582 272
© 2023 Wasco. Všetky práva vyhradené.
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram