Top

Náš príbeh

Na to, aby to v našom okolí fungovalo lepšie, treba začať v prvom rade od seba.Roky žijeme na Horehroní, kde nám vadi dlhodobý problém vysokej nezamestanosti.
V našom regióne ale vidíme potenciál – šikovných ľudí, ktorí potrebujú naštartovať.

Veríme, že sa to dá.

Súsenosti zo zahraničia sme sa preto rozhodli uplatniť doma.Rozbehli sme Wasco – práčovňu, ktorá pomáha. Náš projekt dáva príležitosť pracovať dlhodobo nezamestnaným, ženám po materskej, osamelým matkám s deťmi, zdravotne znevýhodneným, mladým, ale aj osobám nad 50 rokov.

Zamestnávame aj ľudí, ktorí sú bez práce aj 15-20 rokov. Pracovné skúsenosti im pomáhajú nadobudnúť sebavedomie, zručnosti, návyky, ktoré nemali, prípadne ich dávno stratili. Cieľom práčovne nie je ľudí udržať čo najdlhšie, ale snaha, aby prešli systémom a zamestnali sa natrvalo inde.

Praním bielizne u nás sa zbavíte vašich starostí, získate čas navyše a darujete nám prácu. Dovyprania! 🙂

r.2014
fungujeme od roku 2014
zrekonštruovaná stará fabrika
900m2
900m2 práčovne a komunitného centra
24 ľudí
zamestnávame 24 ľudí
15 ton
perieme 15 ton prádla mesačne
30 000 km
30 000 km ciest k našim klientom každý mesiac
150 klientov
150 klientov komunitného centra
desiatky hodín workshopov a vzdelávacích aktivít